Loading...

Novice

Vse preberi brez razlike!

Literarni natečaj: SANJE SO VELIKA SKLEDA

05.04.2018

1.       NAMEN

V Radencih bo od 22. do 24. junija 2018 potekal IV. Družinski turistični festival Mačje mesto, katerega organizator je Občina Radenci. Sodelujoči partnerji so še Zavod za turizem in šport Radenci, Sava Turizem d. d. Zdravilišče Radenci in Turistično društvo Radenci.

Družinski turistični festival »Mačje mesto« je nov integralni turistični produkt (vključuje ponudbo s področja športa, kulture, kulinarike, tradicionalnih običajev in nočitev), ki je namenjen predvsem otrokom in družinam. V zadnjih treh letih je eksperimentalno potekal en dan, njegov nastanek pa je inspiriral častni občan in domačin Radencev Kajetan Kovič s svojo literarno uspešnico Maček Muri. Tridnevni festival ima namen s svojimi ustvarjalnimi delavnicami, kulturnimi vsebinami, športno-rekreativnimi aktivnostmi, kulinariko in z drugimi spremljevalnimi dejavnostmi postaviti Radence na turistični zemljevid družinskih festivalov, kakršnega v tem delu Slovenije ne poznamo. V spomin na velikega literarnega ustvarjalca bomo letos prvič izvedli tudi literarni natečaj.

 

2.       SODELOVANJE

Prisrčno Vas vabimo k sodelovanju na literarnem natečaju Sanje so velika skleda, v okviru katerega naj bi sodelujoči učenci iz pomurskih osnovnih šol pripravili pesniški, prozni ali dramski prispevek.

 

Natečaj je namenjen:
1. osnovnošolcem zadnje triade (7., 8. in 9. razred).

3.       VSEBINA IN OBSEG PRISPEVKA

Pesemska, prozna ali dramska besedila, ki jih bodo mladi avtorji napisali, naj tematizirajo njihovo soočenost s časom in prostorom, v katerem živijo. Ali je to svet, v katerem je še mogoče sanjati? Ali je čas, v katerem živijo, odprt za svobodo misli in duha? Ali mladi sanjajo v barvah in kakšne barve in iz kakšnih snovi so sanje? Ali v teh sanjah nastopa njihovo mesto, njihova vas ali pa sanjajo o daljnjih deželah?

Ker je kreativnost ptica, ki najlepše leti razširjenih kril, so navodila za pisanje pravzaprav samo okvirna in niso zavezujoča.

 

Pesniški prispevek naj obsega maksimalno tri pesmi, prozno besedilo naj bo dolgo do dve in pol tipkane strani oz. 5.000 znakov v urejevalniku besedila Word; dramsko besedilo naj bo krajši dramski prizor s kratkimi didaskalijami in razčlenjenim govorom dramskih oseb, in sicer v obsegu do štiri tipkane strani oz. 8.000 znakov v urejevalniku besedila Word.

Prispevki naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki: naslov proznega ali dramskega prispevka oz. naslovi pesmi, ime in priimek učenke/učenca, razred, polni naslov šole, ime in priimkom mentorice/mentorja, E-naslov učenke/učenca, E-naslov šole.

 

4.      ROK ZA ODDAJO

Prispevke je treba poslati med 1. aprilom in 23. aprilom 2018 na naslov:

Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, s pripisom Literarni natečaj – 4. Mačje mesto.

5.      ŽIRIRANJE

Prispevke bo pregledala in ocenila žiriji v sestavi:
Franci Just (predsednik), Feri Lainšček, Bea B. Logar in Nino Flisar.

6.    NAGRADE

Podeljena bo ena absolutna denarna nagrada in po tri enakovredne denarne nagrade ter knjižne nagrade. Absolutni zmagovalec bo predstavljen v tedniku Vestnik, zmagovalci v posameznih kategorijah pa na spletnem portalu Vestnik.si.

 

a) Absolutna nagrada je 100 evrov.

b) Prve tri nagrade znašajo 50 evrov.
c) Uvrščeni od 4. do 10. mesta prejmejo knjižno nagrado, ki jo prispeva založba Pivec.

O rezultatih natečaja bomo udeležence, njihove mentorje in šole obvestili do 21. maja 2018. Nagrade bodo podeljene na prireditvi »Mačje mesto«, ki bo v petek, 21. junija 2018, ob 12. uri v parku v Radencih. Na prireditev bodo povabljeni tudi vsi ostali udeleženci literarnega natečaja in njihovi mentorji.

7.       KONTAKTNA OSEBA IN VODJA LITERARNEGA NATEČAJA

Norma Bale, norma.bale@guest.arnes.si, tel. 030 630 015

 

 

Za organizacijski odbor Mačje mesto 2018:

mag. Norma Bale

vodja projekta

Kako do nas?