Loading...

Novice

Vse preberi brez razlike!

Literarni natečaj: SANJE SO VELIKA SKLEDA

09.06.2019

SANJE SO VELIKA SKLEDA

 

1.       NAMEN

V Radencih bo od 21. do 23. junija 2019 potekal V. Družinski turistični festival Mačje mesto, katerega organizator je Občina Radenci.

Družinski turistični festival »Mačje mesto« je nov integralni turistični produkt (vključuje ponudbo s področja športa, kulture, kulinarike, tradicionalnih običajev in nočitev), ki je namenjen predvsem otrokom in družinam. Tri leta je festival eksperimentalno potekal en dan, lani pa smo aktivnosti razširili na tri dni. Njegov nastanek je inspiriral častni občan in domačin Radencev Kajetan Kovič s svojo literarno uspešnico Maček Muri. Tridnevni festival ima namen s svojimi ustvarjalnimi delavnicami, kulturnimi vsebinami, športno-rekreativnimi aktivnostmi, kulinariko in z drugimi spremljevalnimi dejavnostmi postaviti Radence na turistični zemljevid družinskih festivalov, kakršnega v tem delu Slovenije ne poznamo. V spomin na velikega literarnega ustvarjalca bomo letos prvič izvedli tudi literarni natečaj.

2.       SODELOVANJE

Prisrčno Vas vabimo k sodelovanju na literarnem natečaju Sanje so velika skleda, v okviru katerega naj bi sodelujoči učenci iz pomurskih osnovnih šol pripravili pesniški, prozni ali dramski prispevek.

Natečaj je namenjen:

1.    osnovnošolcem zadnje triade (7., 8. in 9. razred).

3.       VSEBINA IN OBSEG PRISPEVKA

Pesemska, prozna ali dramska besedila, ki jih bodo mladi avtorji napisali, naj tematizirajo njihovo soočenost s časom in prostorom, v katerem živijo. Ali je to svet, v katerem je še mogoče sanjati? Ali je čas, v katerem živijo, odprt za svobodo misli in duha? Ali mladi sanjajo v barvah in kakšne barve in iz kakšnih snovi so sanje? Ali v teh sanjah nastopa njihovo mesto, njihova vas ali pa sanjajo o daljnih deželah?

Ker je kreativnost ptica, ki najlepše leti razširjenih kril, so navodila za pisanje pravzaprav samo okvirna in niso zavezujoča. 

Pesniški prispevek naj obsega maksimalno tri pesmi, prozno besedilo naj bo dolgo do dve in pol tipkane strani oz. 5.000 znakov v urejevalniku besedila Word;

Dramsko besedilo naj bo krajši dramski prizor s kratkimi didaskalijami in razčlenjenim govorom dramskih oseb, in sicer v obsegu do štiri tipkane strani oz. 8.000 znakov v urejevalniku besedila Word.

Prispevki naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki:

naslov proznega ali dramskega prispevka oz. naslovi pesmi,
ime in priimek učenke/učenca,
razred,
polni naslov šole,
ime in priimkom mentorice/mentorja,
E-naslov učenke/učenca,
E-naslov šole. 

4.      ROK ZA ODDAJO

Prispevke je treba poslati med 1. aprilom in 23. aprilom 2019 na naslov:

Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, s pripisom »Literarni natečaj – 5. Mačje mesto«.

5.      ŽIRIRANJE

Prispevke bo pregledala in ocenila strokovna žirija.

6.    NAGRADE

Podeljena bo ena absolutna denarna nagrada in po tri enakovredne denarne nagrade ter knjižne nagrade. Zmagovalci v posameznih kategorijah bodo objavljeni na spletnem portalu www.radenci.si, absolutni zmagovalec pa tudi v oddaji Mali radio na Murskem valu.

a) Absolutna nagrada – vrednostni bon za 100 evrov.
b) Prve tri nagrade – vrednostni bon za 50 evrov.
c) Uvrščeni od 4. do 10. mesta prejmejo knjižno nagrado.

O rezultatih natečaja bomo udeležence, njihove mentorje in šole obvestili do 22. maja 2019. Nagrade bodo podeljene na svečani prireditvi »Mačje mesto«, ki bo v petek, 21. junija 2019, ob 12. uri na mačjem odru (v parku Radenci). Na prireditev bodo povabljeni vsi udeleženci literarnega natečaja in njihovi mentorji.

7.      KONTAKTNA OSEBA IN VODJA LITERARNEGA NATEČAJA
veras@radenci.si, 02 566 96 14

Roman LELJAK, župan Občine Radenci

Kako do nas?